Pondělí až Neděle
vždy od 9 do 21 hodin
Volejte zdarma
800 231 231

Potřebné doklady k prodeji vozu

a) soukromá osoba

  • občanský průkaz


b) fyzická osoba – podnikatel

  • občanský průkaz
  • razítko (pokud je používáno)


c) právnická osoba

  • občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost
  • razítko společnosti (pokud je používáno)

 

 

 

DOKLADY K VOZIDLU:

  • velký technický průkaz ( TP )
  • osvědčení o TP ( malý technický průkaz )
  • servisní knížka ( pokud je vedena )
  • pokud byl na voze finanční úvěr či leasing – originál ukončení

 

Vzhledem ke změnám v legislativě platným od 1.1.2015 je nyní NUTNÉ mít při prodeji vozu s sebou již vyplněnou PLNOU MOC s Vaším OVĚŘENÝM PODPISEM.
Vzor plné moci si můžete stáhnout zde:

PM_k_prevodu.doc

Pokud je prodejem vozidla pověřena jiná osoba, než majitel zapsaný ve velkém technickém průkazu, je navíc ještě nutné mít s sebou i následující druhou plnou moc  - i v tomto případě  S OVĚŘENÝM PODPISEM.
Totéž platí i pro případy, kdy k nám s vozidlem v majetku právnické osoby nejede osobně jednatel společnosti, ale jakákoliv osoba jím pověřená.

plna_moc_v_zastoupeni_v19.doc

 

Pro bližší informace volejte 602 739 739 nebo 800 231 231.
Kontaktní formulář